DOA BAHASA JAWA PARA WALI

DO’A JAWA PARA WALI
Do’a di bawah ini merupakan do’a yang diberikan Mbah Nachrawi Dalhar Waliyullah, Watu Congol Gunung Pring Magelang, kepada santri-santrinya, agar memiliki motivasi dan semangat  mencari nafkah dalam mengabdi beribadah kepada kepada Yang Kuasa, sepanjang hidup dengan tetap mengharap meninggalkan dunia yang fana’ ini, tutup usia Khusnul Khotimah, bahagia di dunia pula bahagia di negeri akhirat.

Sebagian para ulama sepuh mengatakan bahwa, setiap wali yang hidup di suatu wilayah atau negeri memiliki do’a-do’a yang mudah dipahami para pengikut atau santri-santrinya. Para wali yang memberikan do’a-do’a selain bahasa Arab, kemudian diberikan kepada yang membutuhkan pada dasarnya bukan ia sendiri yang mengarangnya, tetapi ijazah dari Nabi Khidzir, as. Berikut diantara ribuan do’a Jawa yang sekarang kembali digali oleh para ulama, kyai, ustadz.

Allahumma Ubat Ubet
Biso Nyandang Biso Ngliwet
Allahumma Ubat Ubet
Slamet Dunyo Selamet Akherat

Allahumma Kitra Kitri
Sugih Bebek Sugih Meri
Allahumma Kitra Kitri
Sugih Sapi Sugih Pari

Allahumma Ubat Ubet
Sugih Bondo Sugih Duwit
Allahumma Ubat Ubet
Sugih Ilmu Kang Manfaat

Allahumma Kitra Kitri
Sedoyo Jamaah Sowan Gusti Kanjeng Nabi
Allahumma Kitra Kitri
Tiap Tahun Haji Mabrur Kang Pamuji

Allahumma Ubat Ubet
Keparingan Panjang Umur
Allahumma Ubat Ubet
Dados tiyang Ahli Ibadah

Allahumma Kitra Kitri
Keparingan Ilmu Laduni
Allahumma Kitra Kitri
Keparingan Ma’rifat Illah Billahi

Allahumma Ubat Ubet
Penak Dunyo Penak Akherat
Allahumma Ubat Ubet
Sugih Dunyo Sugih Akherat

Allahumma Ubat Ubet
Nikmat Dunyo Nikmat Akherat
Allahumma Ubat Ubet
Mulyo Dunyo Mulyo Akherat

Allahumma Kitra Kitri
Hebat Dunyo Hebat Akherat
Allahumma Kitra Kitri
Keparingan Ridlo Illahi

Allahumma Ubat Ubet
Angsal Syafa’at Gusti Kanjeng Nabi
Allahumma Ubat Ubet
Dados Kawula Allah Kang Sampurno

Allahumma Ubat Ubet
Saget Tiap Detik Eling Gusti Allah
Allahumma Ubat Ubet
Dados Golongan Kaperek Gusti Allah

Allahumma Ubat Ubet
Penyuwunan Sedoyo Jamaah
Saget Taat Istiqomah
Diijabahi Allahu Robbi

Silsilah do’a

DARI KHA. MAKIN THOHA LIRBOYO
DARI KHA. CHALWANI NAWAWI PURWOREJO
DARI MBAH KYAI ABDUL HAQ DALHAR

DIBACA SETELAH SELESAI SHALAT SUNNAH
SHALATULLAEL DAN SHALAT DHUHA


0 Comments:

Post a Comment